top of page
  • Foto van schrijverEvaline

Ontwikkelpad Kinderopvang

De Subsidieregeling Groepshulpen Kinderopvang


De Subsidieregeling Groepshulpen Kinderopvang is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), opgezet als onderdeel van het 'Ontwikkelpad Kinderopvang'. Dit pad is ontworpen om de stapsgewijze ontwikkeling van huidige en toekomstige groepshulpen in de kinderopvang te ondersteunen, met als doel personeelstekorten in de sector te verminderen. De regeling biedt een financiële tegemoetkoming in de loonkosten voor kinderopvangorganisaties die investeren in de scholing van groepshulpen via praktijkleren in het mbo.

 

Samenvatting van de Regeling

 

  • Subsidiebedrag: De subsidie is een bijdrage in de loonkosten van een groepshulp, die scholing via praktijkleren in het mbo volgt. Het maximale subsidiebedrag is €10.056, gebaseerd op 40% van het fulltime cao-salaris van een groepshulp over een jaar. Het totale subsidiebudget wordt verdeeld naar rato van het aantal aanvragen, wat betekent dat het maximale bedrag lager kan uitvallen bij een hoog aantal aanvragen.

  • Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten kinderopvangorganisaties voldoen aan diverse voorwaarden, zoals het indienen van de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een arbeidsovereenkomst met de groepshulp van minimaal 12 maanden, en bewijs van afgeronde leerbanen of praktijkleerplaatsen. De subsidie kan eenmaal per jaar aangevraagd worden in november voor de jaren 2024, 2025, en 2026, en is beschikbaar voor groepshulpen die na 1 augustus 2023 zijn gestart.

  • Inwerkingtreding: Het ministerie van SZW streeft ernaar de subsidieregeling in april 2024 in werking te laten treden.

 

Kanttekeningen

  • Beperkt Budget: Het maximale subsidiebedrag kan lager uitvallen bij een groot aantal aanvragen, aangezien het budget naar rato wordt verdeeld.

  • Specifieke Voorwaarden: Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals de duur van de arbeidsovereenkomst en de noodzaak van een afgeronde leerbaan of praktijkleerplaats, wat het aantal kinderopvangorganisaties dat in aanmerking komt, kan beperken.

  • Eenmalige Toekenning: De subsidie kan per individuele groepshulp slechts eenmaal worden toegekend, wat de langdurige financiële steun voor de ontwikkeling van groepshulpen beperkt.

 

De internetconsultatie voor deze regeling is geopend tot en met 6 maart 2024, waarna de definitieve regeling naar verwachting in april 2024 van kracht wordt​​​​​​​​. Dit biedt kinderopvangorganisaties en andere belanghebbenden de mogelijkheid om input en feedback te leveren, wat kan helpen bij het verfijnen van de regeling voordat deze officieel wordt ingevoerd.

 

Wat vind jij van dit Ontwikkelpad?9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoe onduidelijke afspraken tot een flop kunnen leiden

M. had de mazzel en de pech de eerste te zijn die aan de slag ging in de kinderopvang. Zoals jullie wellicht weten is er een tekort aan pedagogisch medewerkers. Tegenwoordig moet je minimaal MBOniveau

Het verhaal van Ron

Achtergrond Ron had een ruwe periode achter de rug, jarenlang levend op straat na het ontwikkelen van psychische problemen tijdens zijn tijd in het leger. Hij kreeg een kans op een nieuw begin toen ee

Het verhaal van Marco

Achtergrond Marco werkte via een Sociale Werkvoorziening (SW) indicatie op diverse plekken: een kinderboerderij, bij de brandweer, en op een middelbare school, op al deze plekken ben ik zijn jobcoach

Comments


bottom of page